top of page

Flomkuben

Vår første og kanskje viktigste samfunnsutfordring er kampen mot urban flom. Skal vi kunne utvikle vår byer på en bærekraftig måte, er vi helt avhengig av drahjelp fra ny teknologi. Vår unike Flomkube øker farten og nøyaktigheten i kritiske analyser vedrørende overvann. Softwaren kombinerer maskinlæring og AI med automasjon, slik at nedbørsfelt og avrenningsmønster modelleres, samt at mengde overvann beregnes. Beregning av mengde overvann som renner i nedbørsfelt, både utenfor og i urbane områder, er sentralt i utforming av et bærekraftig samfunn for å kunne møte klimaendringene.
 
Ved å kombinere ulike datasett med en reprosessert og oppdatert terrengmodell, samt nye innovative algoritmer og maskinlæringsmetoder, bidrar flomkuben til å skape mer nøyaktige og dynamiske modeller. Skybasert løsning åpner opp for samhandling mellom brukere som tidligere ikke har vært mulig. Datasettene, algoritmene og visualiseringsløsning på nyutviklet plattform skaper også muligheter for å brukes mot flere ulike bransjer og behov.

Hvorfor er Flomkuben så viktig? I 2050 vil byene våre ha fått 2 milliarder nye beboere. Og en slik storstilt urbanisering fører til økt avrenning, og større problemer når uværet herjer. Samarbeid er nøkkelen – Vi er nødt til å jobbe sammen fra start til slutt, og vi er nødt til å forholde oss til data gjennom hele prosessen. Flomkuben skaper samarbeid og er det første verktøyet som bringer beslutningstakerne sammen for å skape gode overvannsløsninger for fremtiden. 
 

AdobeStock_297874588.jpeg

Urban flom - den naturskaden som gir de største økonomiske konsekvensene for samfunnet

bottom of page