Forsikringskuben

I takt med klimaendringene øker også utbetalingene fra forsikringsselskapene. Været blir villere og våtere, noe som fører til økt mengde skader på samfunnet i forbindelse med naturskader. Statistikken viser også at hver skade i snitt blir dyrere - det vil si større ødeleggelser hver gang naturen viser sin enorme styrke.

 

Vår unike forsikringskube bygger blant annet på motoren fra Flomkuben, men er skreddersydd for forsikringsselskapene ved at komplimentære datakilder, som skredfare og stormflo er koblet på. Forsikringsselskaper kan ved bruk av forsikringskuben få frem eiendommer som er utsatt for naturskader. Det er også mulig for selskapene å bruke egne data, slik at man forsterker nytteverdien i kuben. 

Hvilke områder er spesielt utsatt for fremtidige naturskader? Er ny infrastruktur riktig geografisk plassert og dimensjonert for å tåle fremtidens værmiks? Forsikringskuben fremstiller dette ved å gi eiendommer og infrastruktur en rangering fra 1 til 10 – illustrert i fargeskala fra grønn til rød. 
 

highways-593179_1920_edited.jpg

Hver krone investert i håndtering av overvann sparer 25 kroner. Gevinsten kommer fra skader som ikke oppstår.

- Teknisk Ukeblad 2019