Eiendomskuben

Eiendomsverdier er i stadig utvikling og påvirkes av mange faktorer, noen er enklere å predikere mens andre er mer uangripelige. Nå har vi den siste tiden sett hvordan en pandemi kan disruptere slike verditrender, helt uten forvarsel og med unaturlige svingninger. Vi forventer at naturskader i fremtiden kommer til å påvirke eiendomsmarkedet på en mer markant måte, litt på samme måte som en pandemi – uventet og brutalt. I Bergen har man de siste årene sett at enkelte områder stadig er mer utsatt for flom. Frekvensen er urovekkende, verdifallet på eiendom stort – og sist men ikke minst, det er uventet for eierne. 


Eiendomskuben er designet for akkurat denne problemstillingen. I dag finnes det ingen mulighet for slike analyser, for eks for kjøp av privat bolig. Vår unike kube bruker AI og maskinlæring til å predikere fremtidige sårbare soner – hvordan ser 2030 ut med 20 % klimapåslag? Vårt mål med eiendomskuben er at vi skal redusere investeringsrisikoen både for privatpersoner og bedrifter. 

Modern Houses