7A DATA PLATFORM

7Analytics leverer data-kuber som løser ulike problemstillinger i samfunnet vårt. Alle våre produkter er samlet i en sømløs skybasert digital platform, noe som muligjør læring på tvers av datasett. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi det finnes synergier på tvers av våre produktserier. En bærekraftig utvikling av samfunnet fordrer samarbeid og åpenhet.   
 
Den digitale plattformen gjør samhandling på tvers av organisasjonen mulig, hvor flere disipliner kan samhandle i prosjekter. Plattformen bygger på ny teknologi innenfor databasestruktur (graph-database) som sikrer raske analyser, på tvers av flere datakilder. Utgangspunktet for alle kuber er eiendomsgrenser, eller fra opplastet shapefile (f.eks plangrense). 
 
Plattformen er nettbasert som sikrer enkel tilgang og utformet med et lavt brukergrensesnitt slik at den kan brukes av flest mulig i organisasjonen. 

Touchscreen Computer